13. nedelja med letom 2022

Trstenik
26.06.2022

»HODI ZA MENOJ!«
Ko so potovali, mu je nekdo rekel: »Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.« Jezus mu je dejal: »Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.« Nekomu drugemu je rekel: »Hodi za menoj!« A ta je dejal: »Gospod, dovoli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta. Rekel mu je: »Pusti, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!« (Lk 9,57-60)

Pri krstu smo bili poklicani po imenu. Ta klic se nam je razodeval po starših, sorodnikih, prijateljih. V odraslosti sami zaznavamo ta klic. Sveto
pismo nam pripoveduje zgodbe prerokov. Elizej je oral na njivi. Prišel je mimo prerok Elija in ga povabil. Ta je vzel dva vola. Zaklal ju je. Pripravil
je gostijo ter odšel za Božjim klicem. Po Palestini se je razlega Jezusov klic: »Hodi za menoj!« Eni so mu sledili, drugi so se izgovarjali. Podobno
se dogaja danes. Jezus kliče vsakega človeka. Eni mu prisluhnejo, drugi živijo naprej svoje življenje.

Na poseben način Jezus kliče v duhovniško in redovniško življenje. V teh dneh bodo posvečeni letošnji novomašniki. V novi številki tednika Družine so lepo predstavljeni. Molimo zanje. Pa tudi sami skušajmo prisluhniti Gospodu in mu slediti tam, kjer živimo.

Franc Brečko, župnik