27. in 28. nedelja med letom 2021

Trstenik
03.10.2021

KAR JE BOG ZDRUŽIL, NAJ ČLOVEK NE LOČUJE

   Jezus pa jim je rekel: »Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved, na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno telo. Tako nista več dva ampak eno telo. Kar je torej Bog združil, tega naj človek
ne ločuje!« … »Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Resnično, povem vam: Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj.« In objemal jih je, polagal nanje roke in jih blagoslavljal. (Mr 10,5-9.14-16)

    Bog naj je dal čudovito stvarstvo. Občudujemo bujno rastlinstvo, mnogovrstno živalstvo. Hribi kipijo proti nebu. Ponoči se zazremo v zvezdnato nebo. Višek stvarstva je človek. Na začetku stvarjenja je bilo vse lepo in prav. Greh pa je vse pokvaril. Jezus zato vse vrne na začetek, na stanje pred grehom.

    Središče vsega sta mož in žena; njuna ljubezen, ko postaneta eno telo. Sad te ljubezni so otroci. Ti so podoba začetnega stanja brez greha. Zato Jezus postavi otroke za zgled odprtosti Bogu.

    Tudi mi odprtih src sprejemajmo navdihe Svetega Duha. Po Gospodu, Njegovih zakonih
usmerjajmo svoje življenje.

Franc Brečko, župnik