3. in 4. postna nedelja 2022

Trstenik
20.03.2022

BOG JE VEDNO Z NAMIGospod je rekel: »Dobro sem videl stisko svojega ljudstva, ki je v Egiptu, in slišal, kako vpije zaradi priganjačev; da, poznam njegove bolečine.« (2Mz 3,7)

Bog je poklical Mojzesa, da je izvoljeno ljudstvo, Izraelce izpelje iz sužnosti v Egiptu v svobodo, »v deželo, kjer se cedita mleko in med«. Bog torej pozna naše življenje. Vidi naše stiske. Prisluhne vsaki naši molitvi. V Jezusu je sprejel trpljenje, bolečino, smrt. Čuti z nami v naših boleznih, trpljenju in preizkušnjah. Vse lahko izročimo na njegov križ. On je ob nas, On nas jemlje na svoje rame. V tolažbo so nam lahko besede apostola Pavla v pismu Korinčanom: »Bog je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušani čez svoje moči, ampak bo ob preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati.«(1Kor 10,13) Zaupajmo Gospodu! Sprejmimo njegovo usmiljeno ljubezen. Tudi po zakramentu spovedi, sprave se nam želi približati.

Neskončna Božja ljubezen nas čaka.

Franc Brečko, župnik