3. nedelja med letom 2022

Trstenik
23.01.2022

VSE DELAJTE IZ LJUBEZNI, NIČ IZ PRISILE
Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša
dobrota bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Nič ne skrbite, ampak
ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z
zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in
vaše misli v Kristusu Jezusu. (Flp 4,4-6)
V tem letu bomo obhajali štiristo letnico smrti sv. Frančiška Saleškega.
Doživel je Božjo dobroto ter jo oznanjal predvsem s svojim življenjem.
Njegova ljubeznivost je pritegnila mnoge nazaj k veri. Ob njem se je
navdihoval sv. Janez Bosko, ki bo godoval konec meseca. Vzel ga je za
zgled mladim, s katerimi je delal. Novo redovna družba je po njem dobila
ime salezijanci. Veselje in ljubeznivost je odprla srca tudi najbolj ubogim
in zanemarjenim mladim. Sedanji vrhovni predstojnik Angel Fernandez
Artime, deseti naslednik Janeza Boska nam je dal za vodilo besede sv.
Frančiška Saleškega: »VSE DELAJTE IZ LJUBEZNI, NIČ IZ PRISILE«.

Naj postanejo tudi nam vodilo za
vse naše življenje in delo.

Franc Brečko, župnik