3. velikonočna nedelja 2021

Trstenik
18.04.2021

ZAČETNIKA ŽIVLJENJA STE UBILI, A BOG GA JE OBUDIL OD MRTVIH

   Apostol Peter je po prvih binkoštih korajžno stopil med množico in pričeval o Jezusu, ki ga je judovski narod zavrgel, ko so prosili zapomilostitev ubijalca, začetnika življenja pa so ubili. Bog pa ga je obudil od mrtvih, zato apostoli in vsi drugi, ki so se srečali z vstalim Gospodom niso smeli biti tiho, ampak so širiti to resnico in zanjo dali tudi življenje.

  Kaj se dogaja s krščanstvom tretjega tisočletja. Sodobni svet nas vsak dan izziva in nam zastavlja vprašanje: »Kje je tvoj Bog?« Tega ne smemo razumeti kot smešenje, pa čeprav so pristaši neoliberalizma glede tega vprašanja arogantni in grozijo z različnimi oblikami nasilja. Vprašanje nam zastavlja kriza, ki ji ne vidimo konca: Kje je naš Bog? Zakaj je zakril svoje obličje pred nami, saj smo sedaj mi njegovo ljudstvo?
   Navadili smo se, da Boga pokličemo, naj se prikaže, ko ga rabimo. Vzpostavili smo nekakšen namakalni sistem, po katerem naj priteče njegova milost. Pastorala, duhovnost, teologija, Sveto pismo, zakramenti so cevi tega sistema. Vso svojo pozornost smo posvetili sredstvom in tehniki, hkrati pa smo izgubil stik z izvirom, z Bogom, ki je znotraj nas. Mnogi so prepričani, da so dobri kristjani, če so se dali krstiti, so bili pri birmi, od časa do časa pridejo v cerkev in pristopijo k obhajilu. Priklopljeni so na ta religiozni namakalni sistem, obenem pa živijo na površini samega sebe, brez pravega stika s samim seboj in brez možnosti, da bi se jim živi Bog kdaj zares razodel.
   Pred nami je velika naloga čiščenja podobe Boga, ki smo si jo ustvarili. Res je, da si Boga moraš nekako predstavljati, sicer ne moreš govoriti o njem. Pri tem pa pozabljamo, da za našimi podobami ni več Boga, ampak malik, lepa, a vendar hladna ideja, ki nima nobenega vpliva na naše življenje. Kje je ostal sveti in neskončni Bog, ki ni bil nekje daleč, temveč sredi med nami. On ni le začetnik življenja, ampak še vedno živi, Bog ga je vendar obudil od mrtvih. On je še vedno tukaj in sedaj, a do njega lahko prideš le preko sebe. On je v tvojem središču, v tvojem srcu. »On je tvoj notranji učitelj!« je zapisal sveti Avguštin. Samo ta notranji učitelj te lahko odpre zunanjim učiteljem in njihovemu posredovanju Boga. Ves namakalni sistem je smiseln v stiku s tem notranjim, duhovnim učiteljem, ki je začetek in vir našega življenja. Samo kdor ostane v njem, kdor je kot mladika pričvrščen na trto, živi pravo življenje. V njem živimo, se gibljemo in smo. Bogu hvala, da je tako.

Župnik Branko Balažic SDB