3. velikonočna nedelja 2022

Trstenik
01.05.2022

»ALI ME LJUBIŠ?«


Tretjič mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?« Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel: »Ali me imaš rad?«, in mu je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.« Jezus mu je rekel: »Pasi moje ovce!« (Jn 21,17) Peter je trikrat zatajil Jezusa. Pozneje se je pokesal. Jezus mu je odpustil. S trikratno izpovedjo je Jezus Petra utrdil, ko ga je postavil za voditelja apostolov. Postal je prvi papež. Sedanji papež Frančišek je 265 naslednik apostola Petra.


Jezus tudi danes kliče v svojo službo mnoge. Eni prisluhnejo, drugi preslišijo Njegov klic. V tednu molitve za duhovne poklice bomo še posebej molili, da bi tudi danes znali mnogi prisluhniti Božjemu klicu. Sam sem zaslišal že v ranem otroštvu klic v duhovniško službo. Temu klicu sem skušal slediti. Postal je vse bolj jasen. Danes sem Bogu vse bolj hvaležen za redovniško in duhovniško življenje. Molimo ter prosimo Gospoda, da bi vsak izmed nas izpolnil poklic, življenjsko nalogo, ki smo jo s krstom prejeli.

Franc Brečko, župnik