33. in 34. nedelja med letom 2021

Trstenik
14.11.2021

PRIHOD SINA ČLOVEKOVEGA

Tedaj je rekel Jezus svojim učencem: »V tistih dneh, po tisti stiski, bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba.« (Mr 13,24-27)

Zaključujemo cerkveno leto. Božja beseda nam govori o hudih stvareh in stiskah. Lahko bi rekli, da pripoveduje o današnjih časih. Še vedno se ves svet sooča s problemi bolezni virusa. Vojne divjajo po raznih koncih; pritisk beguncev iz vseh strani. Naravo imamo vse bolj onesnaženo. Neurja so vse pogostejša.
V četrtek je bil god sv. Martina. Tudi on je živel v težkih časih. Z dobroto je znal vse sprejemati. Ves je bil prežet z Bogom, zato je vsem prinašal mir.

Sin človekov bo prišel z veliko močjo in slavo. On bo zbral vse svoje izvoljene. Ne bojmo se, Gospod je vedno z nami.

Franc Brečko, župnik