4. velikonočna nedelja 2023

Trstenik
30.04.2023

»JAZ SEM DOBRI PASTIR!«

Jezus je znova spregovóril: »Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata za ovce. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata. Kdor vstopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in hodil bo ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, da krade, kólje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v obilju.« (Jn 10,7-10)

Jezus vsakega izmed nas kliče: »Hodi za menoj!« Naš odgovor naj bi bil: »TUKAJ SEM, POŠLJI MENE!« Apostol Pavel razlaga v pismu Filipljanom: »Tečem proti cilju po nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu« (Flp 3,14). Bog ima za vsakega človeka, ki ga je ustvaril, poseben načrt in poslanstvo. Od vsakega želi, da bi v življenju dosegel srečo in polnost veselja. Bog nas vzpodbuja, da razvijemo svoje talente, saj so ti poseben dar, ki je dan samo nam. Nihče drug jih ne more razviti, kakor mi. On nam daje moč, da v polnosti uresničimo svojo življenjsko nalogo. S krstom smo bili poklicani.

Z birmo smo obljubili, da bomo veselo živeli svoje krščansko življenje ter ga oznanjali drugim. Papež Frančišek nam pravi: »Vsi kristjani smo poklicani, da bi bili misijonarji evangelija! Učenec v resnici ne prejme daru Božje ljubezni za zasebno tolažbo, ni poklican, da promovira samega sebe, niti da ščiti interese neke družbe, ampak se ga preprosto dotakne in ga preoblikuje veselje, da ga Bog ljubi. Te izkušnje pa ne more ohraniti samo zase, ampak jo mora deliti z drugimi! To je pravo služenje: služenje v veselju!«

Še na poseben način Jezus kliče redovnike, redovnice ter duhovnike. Danes molimo, da bi čim več deklet in fantov prisluhnilo temu Božjemu klicu. Vse bolj doživljamo, kako primanjkuje teh, ki bi se
popolnoma darovali Bogu.

Prosimo Gospodarja žetve, da pošlje dobrih delavcev na vsa prostranstva današnjega sveta.

Franc Brečko, župnik