5. nedelja med letom 2022

Trstenik
06.02.2022

ODRINI NA GLOBOKO

Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!« In ko so to storili
so zajeli veliko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati. Ko je Simon Peter to videl je padel Jezusu
pred noge in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« Tedaj je Jezus rekel Simonu: »Ne boj se!
Odslej boš lovil ljudi.« In ko so potegnili čoln na kopno, so pustili vse in šli za njim. (Lk 5,4.6.8.10-11)

Apostoli so vso noč lovili ribe, pa niso nič ujeli. Jezus jim je rekel, naj odrinejo na globoko in vržejo na drugo stran.
Poslušali so ga. Ulov je bil nad vsemi pričakovanji. Peter se je zgrudil pred Jezusa. Zavedel se je, da je grešen človek.
Šesto let pred tem se je prerok Izaija znašel pred Božjim veličastvom. Ustrašil se je svoje grešnosti in grešnosti vsega
ljudstva. Božji angel ga je očistil. Apostol Pavel v svojih pismih večkrat omenja, kako je preganjal kristjane. Srečanje
z Jezusom ga je v trenutku očistilo.

Bog ne izbira popolne ljudi, ampak navadne grešnike. Tako je s krstom poklical vsakega izmed nas.
Vabi nas, da odrinemo na globoko ter sledimo njegovim navdihom. Odprimo se tej Božji ljubezni.
Franc Brečko, župnik