7. velikonočna nedelja 2022

Trstenik
29.05.2022

Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. (Apd 2, 1-4)

Ob Jezusovi smrti na križu so se njegovi učenci razbežali. Nato so se skrivali v dvorani zadnje večerje. Vstali Jezus se jim je večkrat prikazal, da bi jim vlil poguma. Pred vnebohodom jih je povabil, naj se zbirajo k molitvi. Obljubil jim je Svetega Duha. V njegovi moči bodo ponesli veselo oznanil evangelija na vse konce sveta.

Tudi nas lahko begajo dogodki današnjega življenja. Vojna v Ukrajini ne pojenja. Polno je drugih vojnih žarišč. Pa pri nas negotova politika. Vendar zaupajmo. Jezus je premagal vse hudo, celo smrt. Pred nami je binkoštni praznik. Prosimo, da tudi nas napolni Sveti Duh. V njegovi moči bomo lahko polno zaživeli svoje krščansko življenje.
Franc Brečko, župnik