Blagoslov velikonočnih jedil 2021

Trstenik
01.04.2021

Blagoslov jedil – ob 15.00 direktni prenos iz trsteniške cerkve po Facebooku. V obeh cerkvah imate na razpolago blagoslovljeno vodo in list z besdilom za blagoslov jedil, ki ga boste doma opravili sami v družinskem krogu.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

Obred velikonočnih jedil ima svoj izvor v obisku cerkve oz. Božjega groba. Ko so ljudje prišli počastit Jezusa v Božji grob, jim je duhovnik blagoslovil jedi. Ohranimo najpomembnejši del in na veliko soboto čez dan obiščimo Božji grob (z upoštevanjem ukrepov). Pri krstu smo bili zaznamovani z milostjo Kristusa, duhovnika in kralja. Zato lahko preproste blagoslove opravljamo tudi sami. Lepo je, če kdo od odraslih, staršev sprejme vlogo molilca teh blagoslovov, skupaj pa si razdelimo naloge (branje, petje).

ZAČETNI OBRED

Obred začnemo s primerno pesmijo in znamenjem križa.
Vsi: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Bralec: K blagoslovu smo se zbrali, ker verjamamo, da nam Bog stoji ob strani. Na današnji dan naša družinska miza postaja oltar. Ko se bomo zbirali ob njem, naj ne uživamo samo v dobri hrani, ki jo sprejemamo s hvaležnostjo, ampak tudi v molitvi, v spoštljivih in resničnih pogovorih, ki naj bogatijo naše obede.

BOŽJA BESEDA
Iz svetega evangelija po Luku (9,11b-17).
Jezus daje vsem jesti, da se nasitijo. Tisti čas je govoril Jezus množicam o božjem kraljestvu ter ozdravljal vse, ki so bili potrebni ozdravljenja. Medtem se je dan začel nagibati. Pristopili so dvanajsteri in mu rekli: »Odpusti množico, naj gre v bližnje vasi in zaselke, da prenoči in si najde živeža; tukaj smo preveč na samem.«
Odgovoril jim je: »Vi jim dajte jesti.«
Rekli so: »Nimamo več kot pet hlebov in dve ribi, razen če gremo in kupimo živeža za vse te ljudi.«
Bilo je namreč okoli pet tisoč mož. Naročil je svojim učencem: »Posedite jih po skupinah približno po petdeset.«
Storili so tako in vse posedli.
Tedaj je vzel tistih pet hlebov in dve ribi, se ozrl v nebo, zmolil nad njimi blagoslov, razlomil in dajal učencem, da so jih delili med množico. Vsi so jedli in se nasitili. Pobrali so, kar jim je ostalo, in tega je bilo dvanajst košar.
Voditelj: To je Kristusov evangelij.
Vsi: Hvala tebi, Kristus.
Voditelj: Molimo skupaj Gospodovo molitev:

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji
kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

BLAGOSLOVNA MOLITEV
Nad kruhom ali potico.
Molimo.
Gospod Jezus Kristus, živi kruh večnega življenja, blago+slovi, prosimo, ta kruh, kakor si blagoslovil pet hlebov v puščavi. Po njem naj
prejmejo tvoji verniki, ki ga bodo uživali, dušno in telesno zdravje in naj se veselijo tvojega vstajenja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Vsi: Amen.

Nad mesom
Molimo.
Nebeški Oče, prosimo te, blago+slovi to meso, ki nas spominja na Kristusa, našega Gospoda. On je pravo velikonočno Jagnje, darovano za naše grehe. Premagal je smrt in s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Vsi: Amen.

Nad pirhi
Molimo.
Gospod Jezus, tvojo smrt oznanjamo in tvoje vstajenje slavimo. Prosimo te, blago+
slovi te pirhe. Ko jih bomo uživali, se bomo spominjali tvojega vstajenja. Ki
živiš in kraljuješ vekomaj.
Vsi: Amen.

Nad hrenom
Molimo.
Gospod, naš Bog, prosimo, blago+slovi te korenine hrena, ki smo jih odbrali od bogatih sadov naše zemlje. Verujemo, da je Kristusovo vstajenje za nas začetek novega življenja. Naj v nas vedno bolj raste, se krepi in prinaša stoteme sadove. Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen.

Voditelj molče pokropi jedila z blagoslovljeno vodo.
Voditelj: Vsemogočni Bog naj nas v svoji dobroti blagoslovi in nam da zveličavne modrosti.
Vsi: Amen.
Voditelj: Vedno naj nas brani z nauki vere in nam pomaga, da bomo vztrajno delali dobro.
Vsi: Amen.
Voditelj: Naše življenje naj usmerja k sebi in nam pokaže pot miru in ljubezni.