Sveta trojica 2022

Trstenik
12.06.2022

OČE, SIN IN SVETI DUH – EN BOG

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Še veliko vam imam povedati, a zdaj tega ne morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči.« (Jn16,12-13)Človek se pelje z avtom. Ob cesti zagleda štoparja. In ta štopar je Jezus. Pravi kristjan bi se ustavil. Povabil bi ga, naj prisede. Pripovedoval bi mu o svojem življenju. Zaupal bi mu svoje križe in težave, ki ga spremljajo: problemi z zdravjem; pa dolgočasna služba; plača je slaba; ni pravega razumevanja v družini ... Ali bi lahko naredil še kaj več? Svoj avto bi prepustil Jezusu. Naj on vozi njegov avto.Jezusa lahko vključimo v svoje življenje po molitvi, po branju Božje besede; še posebej pa preko evharistije, nedeljske svete maše, ko Jezus postane hrana našega življenja. Priprošnja Božje Matere Marije nam ga lahko približa. Mesto srečanja z Jezusom je Cerkev. Prepustimo Jezusu svoj avto življenja. Naj nas On pelje skozi življenje. Na cilju nas čaka polnost sreče in veselja.Franc Brečko, župnik