Sveta družina 2021

Trstenik
26.12.2021

»Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod … Našli boste dete, v plenice povito in položeno v jasli.« (Lk
2,10-12)

Veselimo se, rojen nam je Jezus Kristus Gospod, Emanuel, Bog z nami. Ni nas pustil samih. Ni nas pozabil. »Ali pozabi mati sina svojega telesa in tudi če bi ga ona pozabila, jaz te ne pozabim«, nam zagotavlja. »Ko pa je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz žene« (Gal 4,4).
Enako skušanega v vsem razen v grehu. Bil je reven in brez prenočišča; begunec v Egiptu, nato preprost tesar v Nazaretu. Pravi Bog, vendar je postal nebogljen človek kot mi vsi. Prišel je k nam kot luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. »Ljudstvo, ki hodi v temi, zagleda veliko luč« (Iz 9,1).

Luč Novorojenega Jezusa v jaslicah naj razsvetljuje vaše življenje in vaše družine. V novem letu pa naj vam prinaša mir, veselje, radost ter zadovoljstvo.

Franc Brečko, župnik