1. in 2. postna nedelja 2022

Trstenik
06.03.2022

GOSPODA, SVOJEGA BOGA, MOLI IN NJEMU SAMEMU SLUŽI

Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel: »Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in lahko jo dam, komur hočem. Če torej predme padeš in me moliš, bo vsa tvoja.« Jezus mu je odgovoril: »Pisano je: Gospoda, svojega Boga, moli in njemu samemu služi!« (Lk 4,5-8)

Zgroženi smo nad vojaškim napadom Rusije na Ukrajino. Pred tridesetimi leti smo bili v podobni okoliščinah v Sloveniji. Božjemu varstvu in Marijini priprošnji smo lahko hvaležni, da smo bili obvarovani daljše vojne in razdejanja. Mirno so jugoslovanski vojaki
zapustili našo deželo. Sedaj pa gre za hujše razsežnosti. Ena največjih in vojaško najmočnejših držav se je spravila na
šibko državo. Diktatorskemu predsedniku je stopila oblast v glavo. Podredil si je že sosednjo državo, sedaj hoče še drugo.
Pošilja nedolžne vojake na fronto. Za njegovo norost umirajo na tujem. Koliko nedolžnih umira in je ranjenih; kakšno razdejanje so povzročili in koliko ljudi je moralo zapustiti domove ter bežati v tujino. Tudi vsak izmed nas je vedno znova postavljen pred izbira: bom prisluhnili hudiču ter vladal nad drugim; ali pa bomo sledil Bogu ter služil ljudem.

Franc Brečko, župnik