Podružnica Tenetiše

Podružnična cerkev sv. Dominika na Tenetišah.

MAŠE

Nedelja: 7.30