Oktober 2023

Trstenik
29.10.2023
NAJVEČJA ZAPOVED Eden izmed njih, učitelj postave, ga je preizkušal z vprašanjem: »Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« Rekel mu je: »...
Trstenik
15.10.2023
VABILO NA GOSTIJO Gospod nad vojskami bo na Síonski gori pripravil vsem ljudstvom gostijo s sočnimi jedmi, gostijo z žlahtnimi vini, s sočnimi in...
01.10.2023
POJDI DELAT V MOJ VINOGRAD Tisti čas je Jezus rekel: »Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin, pojdi danes...