Podružnica Tenetiše

Podružnična cerkev sv. Dominika na Tenetišah.

MAŠE

Nedelja: 9.30
Sobota: 17.30