Župnija sv. Maritna na Trsteniku

Župnija sv. Martina na Trsteniku je bila ustanovljena leta 1787. Cerkev omenjena 1631.

Ima še podružnico sv. Dominika v Tenetišah, omenjena 1631, sezidana 1760.

Župnik: mag. Branko Balažic.