1. postna nedelja 2024

17.02.2024

SPREOBRNITE SE IN VÉRUJTE EVANGELIJU!

Tisti čas je Duh odvedel Jezusa v puščavo. V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli. Ko pa so
Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govóril: »Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se
in vérujte evangeliju!« (Mr 1,12-15) Zanimiv je stavek: »Bil je med zvermi in angeli so mu stregli«. To je lahko prispodoba za naše življenje. Kaj so zveri, ki nas obdajajo? Vse, kar nas vleče na stranpoti življenja. Že v naši glavi je polno misli. Ene so dobre.

Druge nas peljejo v slabo. Prve misli so od Boga, druge so od hudega duha. Postni čas je priložnost, da se zavemo, katere misli usmerjajo naše življenje: dobre ali slabe. Pomembno je, da dobre zadržimo, jih gojimo. Tako bodo gradile naše življenje. Kaj pa slabe misli? Ne se vznemirjat, če pridejo. Pustimo jim, da gredo naprej. Najboljše je, da se z njimi sploh je ukvarjamo. V začetku Sv. pisma imamo krasen opis: Eva se je začela pogovarjati s kačo. In to je bil njen konec. Hudič je duhovno bitje in je bolj premeten od človeka. Jezus je odločno zavrnil hudiča. Začel je oznanjati: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!«

Spreobrniti se pomeni, da v polnosti zaživimo poslanstvo, ki smo ga prejeli pri krstu. Razvade, grehe naj bi posebno v postnem času z močjo Svetega Duha zavrgli. In angeli nam bodo stregli.

Franc Brečko, župnik