Velika noč 2024

Trstenik
31.03.2024

KRISTUS JE VSTAL, ALELUJA!

Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marija Magdalena in druga Marija pogledat grob. Angel pa je nagovóril ženi: »Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega. Ni ga tukaj. Vstal je, kakor je rekel! Stopíta sèm in poglejta kraj, kamor so ga položili. Hitro pojdita in povejta njegovim učencem: ›Vstal je od mrtvih! Pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli.‹ (Mr 16,1-7)

Nebeški Oče nam je poslal svojega sina Jezusa Kristusa. Vstopil je v naše življenje, v vse naše stiske. Vse lahko izročimo Njemu, na njegov križ. On je vedno ob nas. Premagal je trpljenje in smrt. Vstal je od mrtvih. Angel je ženam dejal: »Ne bojte se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega. Vstal je« (Mr 16,6).

Sprejmimo Vstalega, ki želi vstopiti v naše življenje. Razsvetliti želi vse naše temine. To luč ponesimo vsem našim domačim ter vsem ljudem dobre volje. »Kristus je vstal, aleluja!«

Franc Brečko, župnik