2. adventna nedelja 2023

10.12.2023

SPREOBRNITE SE!

Tako je nastópil Janez Krstnik v puščavi in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.« (Mr 1,1-8)

Jezus je prišel na svet, da bi svet spravil z Bogom in da bi razdvojenega človeka spravil z bližnjim ter s samim seboj. Spravo nam je zaslužil s svojo smrtjo na križu. Oznanjevanje Janeza Krstnika je začetek tega Jezusovega delovanja. Njegov krst kaže na spreobrnjenje in na krst Duha, ki se bo zgodil po Jezusovi smrti v srcih vseh, ki mu bodo poslušni. Peter je govoril na binkoštni praznik zbrani množici. S svojo besedo jih je »do srca pretresel«. Petru in drugim apostolom so
rekli: »Bratje, kaj naj storimo?« Peter jim je odgovoril: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha« (Apd 2,37−38). Danes ljudje zelo iščejo razne učitelje, guruje, psihologe, psihiatre. Ne bi bilo tolikšne potrebe, če bi vsaj kdaj šli k spovedi. Duhovnik je edini, ki lahko reče v Božjem imenu: »odpuščeni so ti tvoji grehi!«

Adventni čas je priložnost, da premislimo svoje življenje. Pristopimo v spovednico, da bomo zaslišali: vse ti je odpuščeno. Začneš lahko novo življenje.

Franc Brečko, župnik