4. adventna nedelja 2023

24.12.2023

ROJEN JE ODREŠENIK

Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam velíko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, v plenice povito in položeno v jasli.« Ko so angeli šli od pastirjev v nebo, so ti govorili drug drugemu: »Pojdimo
torej v Bêtlehem pogledat to, kar se je zgodilo in kar nam je sporóčil Gospod!« Pohiteli so tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. (Lk 2,1-20)

Danes smo podobni betlehemskim pastirjem. Obsijani od silne luči so bili povabljeni, naj pohitijo k novorojenemu Odrešeniku. Prevzeti od silne svetlobe, videnje angelov, so verovali, da je novorojeno Dete obljubljeni Odrešenik. Božja usmiljena ljubezen se je sklonila k človeku, da ga odreši!

Doživetje betlehemskih pastirjev nam razlaga apostol Pavel. Pravi, da se je razodela dobrotljivost in ljudomilost Boga, našega Odrešenika. Po njegovem usmiljenju smo odrešeni v kopeli sv. krsta po Svetem Duhu, da bi postali dediči nebes. Odprto nam je večno življenje. Kakšno razodetje, kakšno upanje. Vse ponižujoče trpljenje preteklosti je poplačano. Bog je zvest in se v velikodušnosti ne da prekositi. Evangelist pravi, da so pastirji hvalili in slavili Boga za vse, kar so videli in slišali.

Vsem vam želim, da to veselje, ta radost preplavi vaša srca v teh prazničnih dneh. Napolnjeni od miru in globoke notranje sreče Novorojenega oblikujte odnose prijateljstva v vaših družinah in z vsemi, ki jih boste srečali.

Franc Brečko, župnik