5. velikonočna nedelja 2022

Trstenik
15.05.2022NOVA ZAPOVED: LJUBITE SE MED SEBOJ!

Jezus je rekel: »Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite

med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.« (Jn 13, 34-35)

 

Deklica je težko zbolela. Potrebna je bila takojšnja operacija. Nujno so potrebovali kri njene skupine. Imel jo

je bratec dvojček. Vprašali so ga, če bi daroval kri, da bi sestrica preživela. Takoj je bil pripravljen. Ob tranfuziiji pa

je vprašal zdravnika, koliko časa bo še živel. Mislil je, da bo ob darovanju umrl. Pripravljen je bil dati življenje, da bi sestrica ozdravela.Takšno ljubezen do nas ljudi je pokazal Jezus. Kot Bog je postal človek. Sprejel je naše človeško življenje. Na križu se je za nas daroval. To se dogaja pri vsaki maši. Pod podobo kruha in vina Jezus postane naša hrana. Veroučenci 3. razreda se že celo leto pripravljajo, da ga bodo prvič prejeli. Jezus pod podobo kruha nam daje moč, da se tudi mi darujemo. Postanimo dar drug drugemu.Franc Brečko, župnik