Blagoslov adventnega venčka 2020

Trstenik
28.11.2020

Blagoslov adventnega venčka

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen

Voditelj: Zbrali smo se, da blagoslovimo adventni venček in prižgemo prvo svečko. Adventni venec je okrogel. Nima ne začetka ne konca. Zelene veje pa so v tem času, ko narava počiva, izraz našega upanja, da bo življenje spet vzcvetelo. Jezus Kristus je luč sveta. Njegov prihod je povezan z obljubo življenja in odrešenja. Na to nas spominjajo štiri adventne sveče. Luč na adventnem vencu tako iz tedna v teden postaja bolj močna. Razsvetljuje našo pot k Detetu v jaslicah. Število štiri zaznamuje vse strani neba. Kristus prihaja k vsem ljudem. Prisluhnimo sedaj Božji besedi.

Berilo iz knjige preroka Izaija. (Iz 2,1-5)

Beseda, ki jo je prejel Izaija, Amócov sin, o Judu in Jeruzalemu. Zgodilo se bo poslednje dni: Gora hiše Gospodove bo trdno stala kot najvišja med gorami, vzdigovala se bo nad griči. In vsi narodi bodo hiteli k njej, številna ljudstva bodo prišla in rekla: »Pridite, pojdimo na Gospodovo goro, k hiši Jakobovega Boga. Poučil nas bo o svojih potih in hodili bomo po njegovih stezah. Kajti s Siona bo prišla postava in Gospodova beseda iz Jeruzalema.« Razsojal bo med narodi, dokazoval številnim ljudstvom. Svoje meče bodo prekovali v lemeže in svoje sulice v srpe. Narod ne bo več vzdignil meča proti narodu, ne bodo se več učili vojskovanja. Hiša Jakobova, pridite, hodímo v Gospodovi luči.

Voditelj: Prosimo Boga, našega Očeta, naj nas spremlja s svojim blagoslovom, ko se bomo v teh dneh zbirali okoli adventnega venca.

Zahvaljujemo se ti, Bog, naš stvarnik. Uredil si dneve in leta in nas spremljaš v dobrih in hudih časih.  V tem času adventa pa nas vabiš, naj bomo čuječi v pričakovanju tvojega prihoda. Hvalimo te.

Vsi: Slavimo te.

Voditelj: Ko se je dopolnil čas, si poslal svojega sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Oznanjal je prihod tvojega kraljestva miru in pravičnosti. Ozdravljal je bolnike, slepim je odpiral oči in prinesel blagovest ubogim. Hvalimo te.

Vsi: Slavimo te.

Voditelj: Vsem, ki vate zaupajo, si podaril Svetega Duha, da bi postali luč, ki sveti obupanim in potrtim. Hvalimo te.

Vsi: Slavimo te.

Voditelj: Polni zaupanja pričakujemo prihod tvojega Sina in se pripravljamo na praznik njegovega rojstva. Zato te prosimo: Blagoslovi ta venec, ob katerem se bomo zbirali v adventnem času. Naj v naših srcih zasije luč tvojega odrešenja ter prežene temino dvomov in obupa. Utrdi med nami vez edinosti, da bomo živeli v tvoji ljubezni. Obudi v nas hrepenenje po večni sreči in naredi iz nas orodje svojega miru. Za to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen

Nato eden izmed navzočih prižge prvo svečko na adventnem vencu.

 

 

 

Prošnje

Voditelj: V adventu pričakujemo Kristusov prihod. V njegovi bližini bodo živeli vsi, ki so žejni pravičnosti. Zato ga polni zaupanja prosimo:

Za vse, ki v Cerkvi in družbi pripravljajo Gospodovo pot in se zavzemajo  za pravično porazdelitev dobrin.

Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Za vse, ki na vojnih območjih pripravljajo Gospodovo pot, ki si prizadevajo za reševanje sporov ter za žrtve krivic in nasilja.

Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Za vse, ki v svojih družinah pripravljajo Gospodovo pot, ki so obzirni do soljudi in strpno prenašajo drug drugega ter za tiste, ki so sami in se bojijo osamljenosti prav v teh dneh priprave na božič.

Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Za vse, ki pripravljajo Gospodu bivališče v svojem srcu, ki iščejo poti do sprave in odpuščanja ter za tiste, ki so izgubili veselje do življenja.

Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Za vse, ki pripravljajo Gospodovo pot v času bolezni in smrti, ki skbijo za bolnike in stojijo umirajočim ob strani ter za žalujoče, ki jih nihče ne tolaži.

Vsi: Prosimo te, usliši nas.

Dobri Bog, prihajaš nam naproti, da bi nas rešil. K tebi molimo kakor nas je naučil naš Gospod Jezus Kristus.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam danes naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo temveč reši nas hudega. Amen.

Ob sklepu naredimo znamenje križa

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.