Nedelja Svete Trojice 2021

Trstenik
30.05.2021

GOSPOD JE BOG ZGORAJ V NEBESIH IN SPODAJ NA ZEMLJI, DRUGEGA NI 

     Z nedeljo Svete Trojice zaključujemo krog Gospodovih praznikov:  božič smo obhajali kot praznik Očetove ljubezni do vsega človeštva: Bog  je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor  vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje. Velika noč je praznik  Sinove ljubezni, kar se je v najvišji meri izpolnilo na Golgoti: nihče nima  večje ljubezni, kakor je ta, da kdo dá življenje za svoje prijatelje. Binkošti pa  smo praznovali kot praznik Svetega Duha, ki nas bo učil vsega in spomnil vsega, kar nam je  povedal Gospod Jezus. Ta Duh nam prihaja naproti, da bi nam bil v pomoč pri premagovanju  naših slabosti. Danes je pred nami praznik enega Boga v treh osebah, ali praznik Boga, ki  s svojo veličino neskončno presega vse, kar človekov razum more dojeti. Gre za skrivnost,  ki jo je človek sposoben sprejeti z globoko in ponižno vero. To je neskončnost in bogastvo  našega Boga. In vendar ta Bog za nas ni oddaljen in njegovo bogastvo ni nedosegljivo. V peti  Mojzesovi knjigi beremo: »Je mar katero ljudstvo slišalo glas Boga, govorečega iz sredine  ognja, kakor si slišalo ti, in ostalo živo? Ali pa je kateri bog skušal priti in si vzeti narod iz  srede kakega drugega naroda s preizkušnjami, znamenji, čudeži, z bojem, z močno roko, z  iztegnjenim laktom in z velikimi strahotami, kakor je vse to za vas storil Gospod, vaš Bog,  prej v Egiptu? Spoznaj torej danes in si vtisni v srce: Gospod je Bog zgoraj v nebesih in spodaj  na zemlji, drugega ni!« Mojzes je tako govoril izvoljenemu narodu, Jezus pa je apostolom  zagotavljal, da ta Bog želi biti blizu vsakemu človeku brez izjeme in zato jim je naročil, naj  gredo v svet in vsem ljudem dobre volje govorijo o tem Bogu, naj poučujejo vse narode in jih  krščujejo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Hkrati jim zagotavlja, da jih ne bo zapustil  in bo ostal z njimi vse dni do konca sveta. Kaj se zgodi s tistimi, ki sprejmejo Boga in so mu  pokorni? Apostol Pavel zapiše v pismu Rimljanom: »Vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, so  Božji sinovi. Sam Duhu pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. In če smo otroci, smo tudi  dediči.« Za vse nas je pripravljen prostor v nebesih.

      Ob današnjem prazniku se mnogi trudijo, da bi s svojim razumom razvozlali skrivnost  Svete Trojice. To jim ne bo uspelo. Bolj nas mora prevzeti dejstvo, da je Bog usmiljen,  blagohoten in pravičen. Bodimo zato veseli, da nas ta neskončni Bog hoče imeti za svoje  otroke in svoje prijatelje. Ko molimo, nikoli ne pozabimo na lep zaključek, ki se glasi: »Slava  Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.« 

Župnik Branko Balažic SDB