Binkošti 2023

Trstenik
28.05.2023

»PRIDI SVETI DUH!«

Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom (Apd 2,1-4). Med molitvijo so bili prestrašeni učenci z ženami napolnjeni s Sv. Duhom. Šli so med ljudi. Pogumno so začeli oznanjati veselo oznanilo evangelija: Jezus, ki ste ga križali, je vstal od mrtvih.


Že birma ter praznik prvega svetega obhajila v Goričah in na Trsteniku je bilo za nas binkoštno praznovanje. Navajam del nagovora staršev prvo obhajancem: Vsi smo danes tukaj zaradi vas in vse to je tako lepo pripravljeno zaradi vas. A že kaj težko čakate? ... Tisto, na kar ste čakali toliko časa, je zdaj res. Tamle v tabernaklju vas čaka vaš novi prijatelj. Tudi on komaj čaka. Do sedaj ste k obhajilu prihajali s prekrižanimi rokami.

Danes jih na široko razprite, tako na široko, da se boste z njim lahko močno objeli. Jezusa boste na poseben način sprejeli v svoje srce in On bo v svoje srce sprejel vas. /mami Andreja/


Lahko se vprašamo: Kdaj bomo srečali Jezusa? Vsak dan ga srečujemo. Pri obhajilu, spovedi, zakramentih. Vse naše življenje je srečevanje z Jezusom: v molitvi, ko gremo k sveti maši, ko delamo dobra dela, ko mislimo drug na drugega. V vsem tem srečujemo Jezusa. In prav to je življenje: hodimo vsak po svoji življenjski poti, da bi srečali Jezusa.


Danes boste Jezusa ponesli domov v družine in med svoje prijatelje. Sklenili boste prijateljstvo z Jezusom. In za prijatelja je treba skrbeti, se z njim pogovarjati, ga obiskovati, predvsem ga je treba spustiti v svoj dom. Naj bo Jezus vedno pri vas doma. /mami Katja/


Sv. Duh naj nam pomaga, da bo Jezus resnično vstopil v vse naše življenje.

Franc Brečko, župnik