Božič 2022

Trstenik
24.12.2022

»ROJEN JE ODREŠENIK«
»Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, v plenice povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« (Lk 2,10-14) Slavospev božične noči se razlega po vsej zemlji že več kot dva tisoč let. Vendar kljub temu so nemiri povsod po svetu. Strah, negotovost povzroča vojna v Ukrajini, pa po drugih koncih sveta.

Revščina, lakota in bolezni se širijo med ljudmi. Tudi pri nas je veliko negotovosti. Stiske in težave v družinskem ter osebnem življenju. Današnji praznik Jezusovega rojstva nam vliva upanje: svet še ni izgubljen. Rodil se je On, ki nam prinaša mir. Bog je postal otrok. Postal je nebogljen, da bi nas nebogljene pripeljal nazaj k sebi. Zato se ne bojmo prihodnosti.

Želim vam, da bi v teh prazničnih dneh v betlehemskem otroku zaslutili bližino živega Boga. Naj v vaše družine prinese mir in spokojnost. Ozračje topline naj vas poveže v trdno skupnost prijateljstva in ljubezni. Pa veliko zadovoljstva, radosti in veselja v novem letu 2023.

Franc Brečko, župnik