Nedelja Kristusa kralja 2023

26.11.2023

PRIDITE, BLAGOSLOVLJENI!

Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni … Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹ (Mt 25,31-46)
Postavlja se vprašanje: kaj nas bo Jezus vprašal ob ponovnem prihodu?

Zaključni izpit bo iz ljubezni. Jezusa bo zanimalo, kaj smo dobrega storili našim bližnjim. Še enkrat bo potrdil svoje besede: »Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi : Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta«(Mt 7,21). Ne bo nas vprašal o naših dobrih sklepih ali obljubah, ampak po naših dobrih dejanjih. Ne bo nas vprašal po veri, saj se vera kaže v delih in je »vera brez del mrtva« (Jak 2,17). Vprašal nas bo po dejavni »veri, ki deluje po ljubezni«(Gal 5,6). Kajti »če ne bi imel ljubezni, nisem nič!«(1Kor 13,2) so jasne besede apostola Pavla.

Slovesni praznik Kristusa, Kralja vesoljstva, je za nas kristjane praznik veselega upanja in pričakovanja. Vsak strah naj prežene iz naših src pričakovanje obličja Usmiljene ljubezni, ki nas je s trpljenjem in smrtjo na križu Odrešila. Odprtih rok nas bo sprejela v večno srečo in radost.
Franc Brečko, župnik