20. nedelja med letom

Trstenik
20.08.2023

»O ŽENA, VELIKA JE TVOJA VERA!«
In glej, prišla je kánaanska žena iz tistih krajev in vpila: »Gospod, Davidov sin, usmili se me! Mojo hčer zelo mučijo hudobni duhovi.« Vendar ji ni odgovóril niti besede. Prišla je, padla predenj in rekla: »Gospod,
pomagaj mi!« Odgovóril ji je in dejal: »Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom.« Ona pa je rekla: »Tako je, Gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev.« Tedaj je
Jezus odgovóril. Rekel ji je: »O žena, velika je tvoja vera! Zgodí naj se ti, kakor želiš!« In njena hči je ozdravela tisto uro. (Mt 15,21-28)

Pridružil sem se skupini mladostnikov. Živahno dekle je pripovedovala, kako jo mamica vsak dan prigovarja, naj lepo pospravi sobo. Prijateljica ji je dejala: »Tvoja mami je tečna!« In dekle je odgovorila:
»Ne ni tečna, ampak je vztrajna!«

Podobno bi lahko rekli za ženo iz današnjega evangelija. Jezusa je prosila: »Gospod, Davidov sin, usmili se me! Mojo hčer zelo mučijo demoni!« Jezus ji »ni odgovoril niti besede!« Žena ni odnehala.
Padla je predenj in še bolj zavzeto prosila: »Gospod, pomagaj mi!« Na zavrnitev je odgovorila še z bolj gorečo prošnjo; a jo je čakala še tretja zavrnitev: »Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom«. V
Jezusovi prispodobi so otroci Judje, ki so Abrahamovi potomci, psi pa pogani. In žena je odgovorila: »Tako je, Gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev.« N a
slednji ugovor so zmagoslavno odmevale Jezusove besede: »O žena, velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!« »In njena hči je ozdravela tisto uro.« Njena vztrajnost je bila bogato poplačana.
Naj nam bo ta žena vsem v spodbudo. Tudi mi se z zaupanjem zatekajmo k Gospodu ter priprošnji Božje Matere Marije.

Franc Brečko, župnik